JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Serwis > Informacje i pomoc > Ford SYNC i Bluetooth® > Bluetooth® z funkcją sterowania głosem
Bluetooth® with Voice control

Bluetooth® z funkcją sterowania głosem

Bluetooth®Bluetooth Trademark z funkcją sterowania głosem umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych, sterowanie systemem audio, korzystanie z nawigacji (funkcja dostępna w wybranych modelach), a nawet ustawianie temperatury wewnątrz pojazdu jedynie za pomocą prostych poleceń głosowych.

  1. Uruchom Bluetooth®Bluetooth Trademark w telefonie.
  2. W menu funkcji Bluetooth znajdź i wybierz „Ford Audio”.
  3. Na wyświetlaczu systemu audio pojawi się kod PIN, który należy wpisać w telefonie.
  4. Jeżeli na wyświetlaczu systemu audio nie pojawi się kod PIN, wybierz na telefonie 0000, a następnie wpisz PIN, który zostanie wyświetlony na ekranie systemu audio.
  5. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzeń.
 • Bluetooth®Bluetooth Trademark z funkcją sterowania głosem umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą komend głosowych bez odrywania rąk od kierownicy.

  Aby korzystać z systemu za pomocą poleceń głosowych , wystarczy nacisnąć przycisk obsługi głosowej na kierownicy i wypowiadać proste komendy, takie jak np. „Call <nazwa kontaktu>.

  Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą poleceń głosowych
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej. System zareaguje na to krótkim sygnałem dźwiękowym.
  2. Wypowiedz komendę „Phone”. System powtórzy to słowo.
  3. Powiedz „Dial”, a system odpowie: „Please say a number ”.
  4. Powiedz wybrany przez siebie numer. System powtórzy go.
  5. Jeśli numer jest poprawny, powiedz „Dial”. System odpowie: „Dialing”.

  Uwaga: numer telefonu należy podawać mówiąc pojedynczo każdą cyfrę (jedna po drugiej). Na koniec system powtórzy numer. Nie należy używać żadnych innych słów.

  Wybieranie numeru znajdującego się na liście kontaktów

  System audio samochodu może wykorzystywać listę kontaktów z telefonu, o ile telefon ten obsługuje taką funkcję. Wyświetlane i przenoszone do pojazdu będą wyłącznie kontakty zapisane w pamięci telefonu. Aby ich użyć, należy nacisnąć przycisk telefonu na panelu sterowania systemu audio. Z poziomu menu kontaktów trzeba wybrać odpowiedni numer, a następnie nacisnąć zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

  Odbieranie połączeń

  Połączenie przychodzące można odbierać, naciskając przycisk zielonej słuchawki oznaczony jako „ACCEPT” lub przycisk słuchawki na telefonie.

 • Słuchanie muzyki z urządzenia mobilnego

  Do systemu audio można podłączyć różne mobilne źródła dźwięku i słuchać wybranej muzyki w wysokiej jakości.

  W zależności od systemu audio korzystać można z następujących urządzeń:
   

  1. Nośnik danych USB
   • Wystarczy wsunąć pamięć USB do portu USB i wybrać ją jako źródło odtwarzania w menu systemu audio. Na wyświetlaczu przedstawiona zostanie struktura plików na dysku USB. Obsługiwane formaty audio to: MP3, WMA** i WAV.
  2. Apple iPod oraz iPhone
   • Za pośrednictwem systemu audio można w tradycyjny sposób obsługiwać urządzenia typu iPod lub iPhone. Dla maksymalnego komfortu obsługi i optymalnej jakości dźwięku zalecamy używanie oryginalnego kabla USB marki Apple.
  3. Muzyka przesyłana przez Bluetooth®Bluetooth Trademark
   • Połączenie przez Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z telefonu komórkowego.

  Jak aktywować preferowane źródło muzyki

  Źródło muzyki (pamięć USB, iPod, iPhone lub urządzenie z funkcją Bluetooth®) należy połączyć z systemem audio , naciskając przycisk „AUX” lub korzystając z poleceń głosowych. System zacznie odtwarzać muzykę ze wskazanego źródła.

  Wskazówka

  Port USB może też służyć do ładowania urządzenia mobilnego.
   

  * Funkcja odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych jest dostępna wyłącznie poprzez złącze 'USB/iPod'. Port USB, w zależności od modelu samochodu który został w niego wyposażony znajduje się w schowku przed fotelem pasażera, w środkowej części deski rozdzielczej lub w schowku pod podłokietnikami.

  ** Pliki WMA z zabezpieczeniem DRM nie będą odtwarzane.

 • Obsługuj telefon i system audio za pomocą poleceń głosowych!

  Polecenia głosowe służą zarówno do obsługi systemu audio Forda, jak i telefonu komórkowego. Aktywacja systemu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku funkcji sterowania głosem znajdującego się na kierownicy lub jej kolumnie, a następnie wydania odpowiedniego polecenia. Jeśli na przykład chcesz obsługiwać odtwarzacz CD, powiedz: „CD”.

  Swojego smartfona również możesz obsługiwać, wypowiadając proste komendy np. „Dial” kiedy chcesz nawiązać połączenie z wybraną osobą. Większość telefonów komórkowych z funkcją Bluetooth®Bluetooth Trademark jest kompatybilna z systemem Forda

  Gdy będziesz potrzebować pomocy przy obsłudze systemu, wypowiedz komendę „Help”.

Top