DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI

 

Firma Ford jest świadoma, jak ważne jest stworzenie ogólnie dostępnej witryny internetowej. W związku z tym przeprowadziliśmy na stronie internetowej ford.pl szereg weryfikacji dotyczących dostępności zgodnie z wytycznymi Dostępności Treści Internetowych przygotowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C).

Nieustannie podejmujemy działania służące bieżącym usprawnieniom z myślą o zagwarantowaniu, żeby nasze treści były opracowywane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi i standardami dostępności oraz użyteczności. W zakres powyższych wchodzą następujące aspekty:

Dostęp do naszej witryny internetowej
Funkcje naszej witryny (w tym Konfigurator, wyszukiwarka modeli oraz Znajdź Dealera) działają w sposób wystarczająco interaktywny
i intuicyjny, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przenośnych i stacjonarnych. 

Czcionki i wielkość tekstu

W miarę możliwości w witrynie ford.pl użyliśmy

  • standardowej, łatwo czytelnej czcionki sans-serif..
  • Zastosowaliśmy live text zamiast grafiki, żeby zaoferować użytkownikowi większą kontrolę i skrócić czas pobierania stron.

Zmiana ustawień

Za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownik może zmienić wielkość tekstu na naszej witrynie. Może ponadto dokonać innych przydatnych zmian z poziomu własnej przeglądarki internetowej oraz komputera.

Obrazy i tekst Alt

W miarę możliwości przypisaliśmy do obrazów atrybut tekstu Alt dla czytników ekranowych. W ten sposób jeżeli dany obraz niesie ważne informacje, jego treść jest wyświetlana w formacie tekstu Alt możliwym do obsługi przez czytnik ekranowy.

Dane kontaktowe

Łącze kierujące do danych o tym, jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji offline, podane w stopce każdej strony.

Niniejsze oświadczenie dotyczące dostępności opublikowano 20 marca 2018 r.