Recycling your Ford

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING

Gdy w przyszłości Twój Ford nie będzie nadawał się do dalszej eksploatacji, pomożemy Ci bezpiecznie zutylizować baterię/akumulator oraz inne jego materiały. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej.

 

DYREKTYWA W SPRAWIE POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2007 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji określa środki, których celem jest przede wszystkim, zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów, a ponadto ponowne użycie i recykling lub inne formy odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, aby zmniejszyć ilość odpadów do unieszkodliwienia i polepszyć wyniki działań związanych z ochroną środowiska, podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w pełny cykl życia pojazdu,
a szczególnie bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dyrektywa wymaga od producentów osiągnięcia celów:

W odniesieniu do pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponowne użycie i odzysk - 85% w odniesieniu do średniej masy pojazdu w 2006 r.
i 95% od 2015 r.

Aby uzyskać informacje o najbliższej lokalizacji Stacji Demontażu Pojazdów, wyszukaj najbliższy Punkt – tutaj (PDF 1.5MB).

 • Stacja Demontażu Pojazdów przyjmuje nieodpłatnie wszelkie pojazdy wycofane z eksploatacji, które zostaną dostarczone do jednego z wyznaczonych punktów odbiorczych pod warunkiem, że pojazd spełnia następujące warunki:

  • Jest kompletny, tzn. posiada niezbędne części, w tym silnik, skrzynię biegów, nadwozie, koła oraz katalizator (o ile pojazd został w niego wyposażony).
  • Nie zawiera dodatkowych odpadów (np. odpadów ogrodowych/domowych, zapasowych kół).
  • Pojazd jest samochodem osobowym lub dostawczym wyposażonym w maksymalnie 9 foteli oraz ważącym maksymalnie 3,5 tony.
 • Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2007 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji określa środki, których celem jest przede wszystkim, zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów, a ponadto ponowne użycie i recykling lub inne formy odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, aby zmniejszyć ilość odpadów do unieszkodliwienia i polepszyć wyniki działań związanych z ochroną środowiska, podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w pełny cykl życia pojazdu, a szczególnie bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  Dyrektywa wymaga od producentów osiągnięcia celów:

  W odniesieniu do pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponowne użycie i odzysk - 85% w odniesieniu do średniej masy pojazdu w 2006 r. i 95% od 2015 r.

WSZYSTKO, CO NALEŻY WIEDZIEĆ O MATERIAŁACH NIEBEZPIECZNYCH.

 • Miliardy wyrzucanych co roku baterii zawiera toksyczne metale, takie jak kadm, rtęć, ołów oraz lit, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji, stanowią niebezpieczeństwo dla życia oraz środowiska.

  Z tego powodu producenci i dealerzy Forda nieustannie starają się zmniejszyć wpływ zużytych baterii na środowisko. Przykładem takiego działania jest odpowiednie projektowanie baterii oraz akumulatorów, które zawierają zdecydowanie mniej toksycznych surowców, co przyczynia się do szybszego i łatwiejszego przetwarzania ich w końcowym etapie ich życia. Dodatkowo organizują systemy zbiórki baterii.

  Obecnie około 90% baterii kwasowo-ołowiowych podlega odzyskowi, zazwyczaj regeneracji bądź ponownemu wykorzystaniu, przy czym na każdym rynku unijnym obowiązuje odrębny system gromadzenia baterii mający na celu ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalne.

  Karta gwarancyjna akumulatory Omnicraft (PDF 72KB)

 • Ford Polska Sp. z o.o. troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy oświadcza, że zużyty akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy można oddać w każdej Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

  Znajdź najbliższego dealera Forda

  Opłata depozytowa i ochrona środowiska:

  Autoryzowane Stacje Serwisowe Ford przy sprzedaży detalicznej nowych akumulatorów ołowiowych (kwasowych) zobowiązane są:

  1. Nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego, zużyty akumulator ołowiowy jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne.
  2. Pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł i potwierdzić pobranie tej opłaty. (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska), gdy kupujący nie dostarczy akumulatora zużytego w momencie zakupu nowego.
  3. W przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty jej pobrania i potwierdzić ten zwrot.

  Ponadto informujemy, że:

  Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie zakupu nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja), to zwrotu dokonuje najbliższy punkt sprzedaży detalicznej wskazany przez Ford Polska Sp. z o.o.. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.

  Potwierdzenie pobrania opłaty depozytowej, o którym mowa w punkcie 2, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

  Podstawa prawna: Ustawa o bateriach i akumulatorach, Rozdział 9 Dziennik Ustaw 79 poz. 666 z dnia 24 kwietnia 2009

  Baterie i akumulatory można także zwrócić bez dodatkowych opłat w jednym z wymienionych na liście punktów odbioru SDP (PDF 1.5MB).

  Demontaż akumulatora:

  1. wyłączyć silnik,
  2. w pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a następnie dodatni,
  3. przy wyjmowaniu nie przechylać akumulatora, aby uniknąć wycieku elektrolitu,
  4. po odłączeniu akumulatora ulegają skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar itp.)

  Montaż akumulatora:

  1. akumulator montować przy wyłączonym silniku,
  2. przy wkładaniu nie przechylać akumulatora, aby uniknąć wycieku elektrolitu,
  3. posmarować bieguny wazeliną techniczną,
  4. podłączyć bieguny akumulatora – najpierw dodatni, a następnie ujemny i zakręcić zaciski,
  5. sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora,
  6. jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.

  UWAGA: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających – grozi wybuchem

 • Co roku w Unii Europejskiej generuje się ponad 3 miliony ton zużytych opon. Spośród nich, 2,5 miliona ton podlega ponownemu przetworzeniu lub regeneracji.

  Większość producentów w UE przyjęła ramy prawne, zgodnie z którymi producenci opon bądź ich importerzy są odpowiedzialni za zbiórkę zbędnych opon.

  Gdzie można zwrócić zużyte opony?

  Przy zakupie nowych opon, zużyte opony bez względu na ich markę można zwrócić w Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

  Zużyte opony można także pozostawić w Stacji Demontażu Pojazdów (PDF 1.5MB) odpłatnie.

 • Nasze oddanie sprawie ochrony środowiska natchnęło nas do stworzenia zupełnie nowego programu recyklingu. Program ten obejmuje projektowanie takich konstrukcji samochodów, by można je było powtórnie przerabiać, zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych, a także ograniczenie produkcji i wykorzystania materiałów szkodliwych. Ostateczny cel, który sobie postawiliśmy, to produkcja pojazdów, które będą mogły być poddane recyklingowi niemal całkowicie.

  Aktualna lista stacji demontażu

  Listę autoryzowanych stacji demontażu i punktów zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji, znajdziesz klikając w link poniżej.

  Lista stacji demontażu (PDF 1.5MB)

 • Firma Ford Motor Company przeprowadza utylizację samochodów nienadających się do dalszego użytkowania w Certyfikowanych punktach utylizacji – Stacje Demontażu Pojazdów. Punkty te działają zgodnie z licencjami w zakresie przetwarzania i usuwania materiałów niebezpiecznych.

  Za pomocą systemu International Dismantling Information System (IDIS), spółka Ford Motor Company dostarcza do Certyfikowanych punktów utylizacji szczegółowe informacje dotyczące demontażu. Dostęp do tego systemu jest bezpłatny dla wszystkich Certyfikowanych punktów utylizacji w krajach objętych systemem IDIS. 

  Aby uzyskać dalsze informacje, pracownik Certyfikowanego punktu utylizacji – Stacji Demontażu powinien skontaktować się z CRC kontakty@ford.com bądź mailowo ze spółką Ford: ELVEU@ford.com

 • Za pomocą systemu International Dismantling Information System (https://www.idis2.com/), spółka Ford Motor Company dostarcza do certyfikowanych punktów utylizacji szczegółowe informacje dotyczące demontażu.

  Dostęp do tego systemu jest bezpłatny dla wszystkich certyfikowanych punktów utylizacji w krajach objętych systemem IDIS. 

  Szczegółowe informacje na temat systemu IDIS oraz uzyskania statusu certyfikowanego punktu utylizacji znaleźć można na stronie ELVEU@Ford.com

 • Czym jest pojazd wycofany z eksploatacji (ELV)?

  Pojazd wycofany z eksploatacji (ELV) jest pojazdem mechanicznym zaklasyfikowanym jako odpad. Części i surowce, z których został wykonany również klasyfikowane są jako odpady. Odpady oznaczają wszelkie przedmioty, które wyrzucamy, zamierzamy wyrzucić lub mamy obowiązek wyrzucić. Są to również surowce przekazywane do recyklingu lub ponownego wykorzystania.

  Wszelkie przepisy prawa dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji mają zastosowanie wobec wszystkich pojazdów osobowych oraz dostawczych, wyposażonych maksymalnie w 9 foteli oraz ważących do 3500 kg.

  Ile będzie mnie to kosztowało?

  Nic, o ile spełnione zostaną poniższe warunki.

  Jakie warunki?

  Stacja Demontażu Pojazdów przyjmuje nieodpłatnie wszelkie pojazdy wycofane z eksploatacji, które zostaną dostarczone do jednego z wyznaczonych punktów odbiorczych pod warunkiem, że pojazd spełnia następujące warunki:

  • Pojazd jest samochodem osobowym lub dostawczym wyposażonym w maksymalnie 9 foteli oraz ważącym maksymalnie 3,5 tony.
  • Jest kompletny, tzn. posiada niezbędne części, w tym silnik, skrzynię biegów, nadwozie, koła oraz katalizator (o ile pojazd został w niego wyposażony).
  • Nie zawiera dodatkowych odpadów (np. odpadów ogrodowych/domowych, zapasowych kół).

  Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? Jakie dokumenty zostaną wydane?

  Udając się do certyfikowanego punktu utylizacji - SDP, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu marki Ford.  Świadectwo złomowania zazwyczaj wydawane jest na miejscu. Świadectwo złomowania to dokument poświadczający, iż pojazd został złomowany w sposób zgodny z prawem oraz spełniający wymogi środowiskowe.

  Co stanie się w certyfikowanym punkcie utylizacji?

  1. Niektóre części takie jak opony, baterie, szkło oraz płyny zostaną usunięte.
  2. Wszelkie części i układy, które można ponownie wykorzystać oraz zregenerować zostaną usunięte.
  3. Wszelkie części niemetalowe zostaną usunięte i/lub zdemontowane.
  4. Nadwozie zostanie zgniecione do postaci płaskiej lub kostki, po czym przeprowadzone zostaną czynności związane z odzyskiem surowców.
  5. Następnie otrzymasz świadectwo złomowania. 

  Gdzie jest najbliższy punkt odbioru?

  Aby uzyskać informacje o najbliższej lokalizacji Stacji Demontażu Pojazdów, wyszukaj najbliższy Punkt – tutaj (PDF 1.5MB).