KONTAKT

MOŻESZ LICZYĆ NA NASZĄ POMOC

W zakładce Zadaj nam pytanie możesz znaleźć odpowiedzi na większość swoich pytań. W przypadku dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych opcji kontaktu.

Aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące finansowania Forda, znajdź Dealera.

TELEFON

Biuro Obsługi Klienta
+48 22 522 27 27

Recepcja
tel. +48 22 608 67 00

NASZ ADRES

Ford Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000026050 NIP 526-00-19-312. Wysokość kapitału zakładowego: 50 002 złotych.