Kupuj z FordemSamochody dostawcze

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej leasingu:

Klient może złożyć reklamację w wygodnej dla siebie formie:

  • na adres e-mail: reklamacje@corp.bnpparibas.co
  • telefonicznie pod numerem: BLSO: 22 829 97 67 (wewn. 7)/Bank: 22 566 96 50 (wewn. 7)
  • lub na adres korespondencyjny: 

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o. o., Zespół ds. Komunikacji z Klientem
Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Aby przyśpieszyć rozpatrywanie reklamacji, poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko, pełna nazwa firmy oraz adres, należy zamieścić w zgłoszeniu:

  • numer REGON lub NIP,
  • numer umowy,
  • dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
  • uchybienia, które stanowią przedmiot reklamacji,
  • w przypadku poniesienia „szkody”, określić w sposób wyraźny oczekiwania z tytułu zaistniałych nieprawidłowości i podpisać się zgodnie ze wzorem podpisu zawartym w umowie.

 

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, jednakże zanim tak się stanie, klient otrzyma informację o planowanym wydłużeniu odpowiedzi na reklamację, przed upływem 30 dni od dnia jej wpływu. Na wniosek Klienta, odpowiedź może zostać udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z umową.

Ford.pl wykorzystuje na tej witrynie pliki cookie i inne technologie w celu usprawnienia korzystania z treści witryny i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zarządzać plikami cookie na stronie  Zarządzanie ustawieniami plików cookie, może to ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji witryny.

Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookie witryny, aby uzyskać dalsze informacje.