Kupuj z FordemSamochody dostawcze

Czy oprócz opłat za przekroczony limit kilometrów mogą być jakieś dodatkowe koszty związane z zakończeniem umowy?

Pojazd należy zwrócić w pełni sprawny, umyty i z czystym wnętrzem. Stan pojazdu powinien być niegorszy niż w dniu wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Po zwrocie ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego pojazdu sporządza niezależny rzeczoznawca. W przypadku, gdy uszkodzenie zostanie zakwalifikowane przez niezależnego rzeczoznawcę jako uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub eksploatacji przekraczającej normalne zużycie pojazdu, niezależny rzeczoznawca określi koszty przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim powinien się on znajdować, gdyby był prawidłowo użytkowany. Powyższe koszty zobowiązany jest pokryć najemca, niemniej jednak nie mogą one przekraczać rynkowych kosztów naprawienia szkody. Informacje dotyczące akceptowalnych i nieakceptowalnych uszkodzeń znajdują się w Przewodniku Zwrotu Pojazdów PZWLP, zamieszczonym na stronie www.ALDkierowca.pl w zakładce Dokumenty i Regulaminy.

 
 
 
 

Ford.pl wykorzystuje na tej witrynie pliki cookie i inne technologie w celu usprawnienia korzystania z treści witryny i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zarządzać plikami cookie na stronie  Zarządzanie ustawieniami plików cookie, może to ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji witryny.

Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookie witryny, aby uzyskać dalsze informacje.