JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Serwis > Obsługa i oferty serwisowe > Naprawy samochodu > Pomoc w drodze
In case of an accident

W razie wypadku

Zadbaj o stan swojego Forda

W przypadku zdarzenia na drodze, zastosowanie się do kilku prostych zasad będzie bardzo pomocne kierowcy.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

 • Zjedź na pobocze drogi. Jeśli zdarzenie miało miejsce na autostradzie, zjedź wraz z uczestnikami zdarzenia na miejsce wyznaczone do postoju
 • Włącz światła awaryjne
 • Ustaw trójkąt ostrzegawczy (w odległości 100 m – na autostradzie lub drodze ekspresowej, 30-50 m poza obszarem zabudowanym, bezpośrednio za miejscem wypadku na obszarze zabudowanym)

Pierwsza pomoc

 • Jeżeli są ofiary wypadku
 • Sprawdź oddech i puls
 • Ułóż poszkodowanego w bezpiecznej pozycji
 • Zatamuj krwawienie
 • Zadzwoń po pogotowie ratunkowe (tel. 999)

Zawiadom policję (tel. 997 lub 112). Przekaż następujące informacje:

 • Co się stało?
 • Gdzie zdarzył się wypadek?
 • Kiedy zdarzył się wypadek?
 • Ilu jest poszkodowanych?
 • Podać swoje dane (imię, nazwisko, nr.tel)

Zadzwoń po Ford Assistance +48 22 522 27 27

Zrób ewidencję zdarzenia

 • Spisz zeznania świadków i ich dane kontaktowe
 • Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia
 • Sporządź lub wypełnij gotowy formularz oświadczenia sprawcy kolizji, pamiętaj o podpisach wszystkich uczestników zdarzenia

Warto zawsze mieć w samochodzie formularz oświadczenia sprawcy kolizji, który ułatwi Ci uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji do likwidacji szkody komunikacyjnej w przypadku jej zaistnienia.

Znajdź najbliższy Autoryzowany Zakład Napraw Nadwozi Forda (PDF 201KB)

Top