Home > Informacje > Polityka prywatności
Privacy

Polityka prywatności

Polityka prywatności podczas korzystania z witryny internetowej

Firma Ford Motor Company Ltd. szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza jej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do poprawy naszej obsługi względem Państwa. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji.

Podane informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem firmy Ford Motor Company Group, w tym FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej jako „FCE Bank”) firm do niej należących lub stowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lub koncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi Ford aranżuje usługi dla Państwa korzyści.

Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane w granicach bądź poza granicami Unii Europejskiej, w różnych częściach świata. Macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia nam sprzeciwu wobec używania informacji o Państwu. Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Prosimy jednak pamiętać, że pewne przepisy prawne, w szczególności regulujące kwestie bezpieczeństwa lub finansów (np. w działalności FCE Bank) mogą wykluczać niektóre działania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, których wyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych, prosimy je przesłać na adres.

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

z dopiskiem "Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe".


Jeżeli zaś pytania dotyczą działalności FCE Bank, to adres jest następujący:

FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

W kontekście Polityki Poufności, Ford Motor Company Group, firma z siedzibą w USA ("FMC"), obejmuje te firmy, w których Ford posiada co najmniej 50% udziałów (należą do nich główne krajowe biura Forda oraz Ford Credit, Lincoln, Mercury).

Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane są i przetwarzane przez Ford Polska

Sp. z o.o. lub FCE Bank z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Nasza polityka ochrony danych osobowych opracowana została na podstawie polskich (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2014r. poz. 1182) i międzynarodowych przepisów prawnych.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.

Top