JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Świat Forda > Środowisko > Strategia względem zmian klimatycznych
Climate Change and the Environment

Nasza strategia względem zmian klimatycznych

Nieustannie pracujemy nad metodami zmierzającymi do zminimalizowania negatywnego wpływu naszych pojazdów i prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. Zbiorem wytycznych jest nasza strategia względem zmian klimatycznych.

Jednym z wielu celów jest stabilizacja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizując to zadanie, dążymy do dalszego zwiększania oszczędności paliwa i stosowania napędów alternatywnych w samochodach Ford, a także wdrażania rozwiązań energooszczędnych w naszych biurach i zakładach produkcyjnych.

Więcej inicjatyw to większe korzyści

Przyjęliśmy także wszechstronną strategię dotyczącą zarządzania wodą, która koresponduje z kluczowymi elementami CEO Water Mandate. 

CEO Water Mandate to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której działanie zainaugurował w lipcu 2007 roku Sekretarz Generalny ONZ. Ma ona na celu pomóc firmom we wprowadzaniu i rozwijaniu strategii i praktyk związanych z odpowiedzialną gospodarką wodną. Zadaniem inicjatywy CEO Water Mandate jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym ze światowym kryzysem wodnym. Zwraca uwagę przedsiębiorców na fakt, iż działalność każdej firmy ma wpływ na światowe zasoby wodne zarówno bezpośrednio, jak i poprzez łańcuchy dostaw. Mobilizuje firmy do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi w swojej działalności. Firmy przynależące do CEO Water Mandate są zobowiązane do corocznego raportowania zużycia wody.

Inne programy i inicjatywy to:

  • Polityka środowiskowa i dyrektywy dotyczące naszej działalności na całym świecie.
  • Wszystkie zakłady produkcyjne Forda i obszary, których zadaniem jest opracowywanie nowych produktów posiadają certyfikat ISO 14001 – głównej, globalnej normy określającej standardy systemu zarządzania środowiskiem.
  • Stworzyliśmy szeroką ofertę samochodów wyróżniających się jedną z najniższych emisji CO2 w Europie. Wszystkie produkowane na świecie samochody Ford odzwierciedlają naszą troskę o środowisko naturalne.
  • Technologie takie jak EcoBoost®, ECOnetic, przekładnie sześciobiegowe oraz napędy hybrydowe i hybrydowe typu plug-in pozwalają kierowcom wspólnie z nami chronić otaczającą nas wszystkich przyrodę.
  • Od roku 2013 Ford oferuje Focusa BEV, który jest pojazdem całkowicie elektrycznym. Z kolei na kilku wybranych rynkach europejskich dostępny jest Ford C-MAX Energi – samochód hybrydowy typu plug-in.
  • Wersje ECOnetic wybranych modeli Forda z silnikiem wysokoprężnym cechują się wyjątkowo niską emisją CO2 oraz niskim zużyciem paliwa.
  • Na rynkach, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura, oferujemy napędzane gazem (LPG) wersje Forda Fiesta, B-MAX, Focus oraz C-MAX. Takimi krajami są na przykład Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy i Turcja.
  • Na 19 rynkach Unii Europejskiej Ford stworzył sieć punktów zwrotów i recyklingu swoich samochodów. Na kolejnych 10 rynkach uczestniczymy w kolektywnych systemach recyklingowych. Wszystkie nowe samochody Forda sprzedawane w Europie mają obecnie certyfikację świadczącą o tym, że w 85% mogą być recyklingowane, a w 95% można z nich odzyskiwać surowce.

 

Top