JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Świat Forda > Środowisko > Łańcuch dostaw
About our supply chain

Nasz łańcuch dostaw

Branża motoryzacyjna ma jeden z najbardziej złożonych i skomplikowanych łańcuchów dostaw. 

Podobnie jak inne koncerny motoryzacyjne nasza firma współpracuje z tysiącami dostawców, którzy zaopatrują nas w materiały, części i usługi niezbędne do tworzenia produktów marki Ford. Szerokość i głębokość łańcucha dostaw oraz wzajemne powiązania w jego obrębie mogą rodzić trudności w zarządzaniu działalnością i powodować problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Firma Ford zawsze mogła sprostać tym wyzwaniom dzięki licznym, skutecznym rozwiązaniom.

  • Byliśmy pierwszym producentem samochodów uznającym znaczenie ochrony praw człowieka w naszej działalności, a nasz łańcuch dostaw od wielu lat stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju.
  • Strategia ochrony praw człowieka firmy Ford obejmuje przestrzeganie naszego Kodeksu Praw Człowieka, podstawowych warunków pracy i odpowiedzialności korporacyjnej (List 24), jak również ocenę działań i postępowania naszych dostawców odnośnie do wspomnianego Kodeksu. Wymaga ona od nas także szkolenia dostawców i pomagania im w spełnianiu wymogów zrównoważonego rozwoju.
  • Dostarczając im odpowiednie narzędzia wspieramy ich w zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju i ryzyka w ramach własnych działań oraz łańcuchów dostaw. Na przykład:

    - Przygotowaliśmy wytyczne oraz przeprowadziliśmy szkolenia i prezentacje w zakresie: praw człowieka, warunków pracy czy emisji gazów cieplarnianych.

    - Udostępniamy stworzone przez nas materiały szkoleniowe, jednocześnie udzielając informacji i pomocy w temacie naszych procesów i ich zgodności z przepisami oraz procesów szkoleniowych.

W szybko zmieniającej się branży, w której transport, technologia i produkcja stale się rozwijają, jesteśmy zaangażowani w pracę z dostawcami, aby pomóc im rozwiązywać wszelkie problemy i wątpliwości, na jakie mogą natrafić.

Top