Home > Oferta > Dopasuj > Promocje > Detaliczne > Kod rabatowy
Promotion configurator

Bezpieczna droga do wymarzonego Forda

Tutaj w 5 krokach pokażemy Ci szybką i bezpieczną drogę do wymarzonego samochodu – począwszy od jego wyboru, przez dodanie opcji wyposażenia, po wysłanie konfiguracji do wybranego przez Ciebie Dealera Forda. Nie musisz nawet wychodzić z domu i otrzymasz kod rabatowy o wartości 1000 zł do wykorzystania na Akcesoria.

 • § 1 Postanowienia ogólne

  1. Promocja „Kod rabatowy za zakup pojazdu skonfigurowanego na stronie ford.pl” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Ford Polska sp. z o.o. z siedzibą: w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026050, NIP 5260019312, REGON 010409632, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (zwaną dalej „Ford Polska”).
  2. Promocja trwa od dnia 24 lipca do dnia 31 grudnia 2020 roku („Okres Obowiązywania Promocji”).
  3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Ford Polska dostępnej po adresem www.ford.pl oraz u autoryzowanych dealerów marki Ford.

  § 2 Zasady Promocji

  1. Uczestnikiem Promocji może być konsument mający pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).
  2. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi wejść na stronę www.ford.pl i po wybraniu zakładki „Konfigurator” dokonać konfiguracji Samochodu Osobowego (Ford Fiesta B479 (za wyjątkiem wersji: CONNECTED 5D 1.0T 95 S6.2 M6 FWD, CONNECTED 3D 1.0T 95 S6.2 M6 FWD, TREND BASE 5D 1.1 075 S6.2 M5 FWD, TITANIUM 5D 1.0T 95 S6.2 M6 FWD, TITANIUM 5D 1.1 075 S6.2 M6 FWD), Ford Puma BX726, Ford EcoSport B515MCA, Ford Focus C519, Ford Kuga CX482 (za wyjątkiem wersji TITANIUM X 5D 2.5PHEV212 S6.2 CT FWD), Ford Mondeo CD391, Ford S-MAX CD539E, Ford Galaxy CD390 lub Ford Edge CD539X) zgodnie ze swoimi preferencjami, a następnie przesłać tę konfigurację do wybranego autoryzowanego dealera marki Ford („Dealer”), klikając na pole „Wyślij konfigurację do Dealera”, które pojawi się na zakończenie procesu konfiguracji. W odpowiedzi wybrany Dealer skontaktuje się z Uczestnikiem i przedstawi mu ofertę pojazdu tożsamą lub zbliżoną do konfiguracji przesłanej przez Uczestnika („Pojazd”) a następnie prześle unikalny kod promocyjny o wartości 1.000 zł („Kod Promocyjny”) na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
  3. Jeżeli Uczestnik dokona zakupu zaoferowanego przez Dealera Pojazdu w Okresie Obowiązywania Promocji, będzie mógł wykorzystać Kod Promocyjny na zakup oryginalnych akcesoriów marki Ford („Akcesoria”). Informacje na temat aktualnie dostępnych Akcesoriów Ford można uzyskać u Dealera lub na stronie internetowej https://www.akcesoria-ford.pl.
  4. Kod Promocyjny można wykorzystać przez okres 2 miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu od Dealera, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu Okresu Obowiązywania Promocji.
  5. Kod Promocyjny można zrealizować tylko u Dealera, u którego dokonano zakupu pojazdu.
  6. Uczestnik może wykorzystać Kod Promocyjny tylko jednorazowo. Jeżeli wartość Akcesoriów wybranych przez Uczestnika będzie wyższa niż wartość Kodu Promocyjnego, Uczestnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę. Jeżeli wartość Akcesoriów wybranych przez Uczestnika będzie niższa niż wartość Kodu Promocyjnego, niewykorzystana wartość Kodu Promocyjnego przepada.
  7. Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. Zwrot Akcesoriów nabytych za środki pochodzące z Kodu Promocyjnego oznacza jednocześnie rezygnację z Kodu Promocyjnego. W takiej sytuacji Uczestnik nie otrzyma zwrotu wartości wykorzystanego Kodu Promocyjnego.
  8. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.
  9. Dla uniknięcia wątpliwości – zakup jednego Pojazdu, upoważnia do wykorzystania tylko jednego Kodu Promocyjnego.

  § 3 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres: Ford Polska sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kontakty@ford.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji.

  § 4 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
  2. Ford Polska ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, publikując jego nowe brzmienie, w terminie 7 dni kalendarzowych przed zmianą, do wiedzy Uczestników, w serwisie internetowym www.ford.pl. Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
Top