Home > Świat Forda > Środowisko > Ochrona środowiska
Recycling your Ford

Akumulatory - ochrona środowiska

Ford Polska Sp. z o.o. troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy oświadcza, że zużyty akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy można oddać w każdej Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

Znajdź najbliższego dealera Forda

Opłata depozytowa i ochrona środowiska:

Autoryzowane Stacje Serwisowe Ford przy sprzedaży detalicznej nowych akumulatorów ołowiowych (kwasowych) zobowiązane są:

 1. Nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego, zużyty akumulator ołowiowy jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne.
 2. Pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł i potwierdzić pobranie tej opłaty. (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska), gdy kupujący nie dostarczy akumulatora zużytego w momencie zakupu nowego.
 3. W przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty jej pobrania i potwierdzić ten zwrot.

Ponadto informujemy, że:
Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie zakupu nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja), to zwrotu dokonuje najbliższy punkt sprzedaży detalicznej wskazany przez Ford Polska Sp. z o.o.. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.

Potwierdzenie pobrania opłaty depozytowej, o którym mowa w punkcie 2, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

Podstawa prawna: Ustawa o bateriach i akumulatorach, Rozdział 9 Dziennik Ustaw 79 poz. 666 z dnia 24 kwietnia 2009

Demontaż akumulatora:

 1. wyłączyć silnik,
 2. w pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a następnie dodatni,
 3. przy wyjmowaniu nie przechylać akumulatora, aby uniknąć wycieku elektrolitu,
 4. po odłączeniu akumulatora ulegają skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar itp.)

Montaż akumulatora:

 1. akumulator montować przy wyłączonym silniku,
 2. przy wkładaniu nie przechylać akumulatora, aby uniknąć wycieku elektrolitu,
 3. posmarować bieguny wazeliną techniczną,
 4. podłączyć bieguny akumulatora – najpierw dodatni, a następnie ujemny i zakręcić zaciski,
 5. sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora,
 6. jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.

UWAGA: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających – grozi wybuchem

Recycling

Nasze oddanie sprawie ochrony środowiska natchnęło nas do stworzenia zupełnie nowego programu recyklingu. Program ten obejmuje projektowanie takich konstrukcji samochodów, by można je było powtórnie przerabiać, zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych, a także ograniczenie produkcji i wykorzystania materiałów szkodliwych. Ostateczny cel, który sobie postawiliśmy, to produkcja pojazdów, które będą mogły być poddane recyklingowi niemal całkowicie.

Aktualna lista stacji demontażu

Listę autoryzowanych stacji demontażu i punktów zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji, znajdziesz klikając w link poniżej.

Lista stacji demontażu (PDF 0,5MB)

 

Top