JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Oferta > Znajdź > Ford Technologie | Ford PL > Bezpieczeństwo > System wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

System wspomagający hamowanie awaryjne (EBA)

Dodatkowa pomoc przy hamowaniu awaryjnym

Układ wspomagania hamowania awaryjnego to kolejne rozwiązanie pomagające kierowcy  w skuteczniejszym hamowaniu w sytuacjach awaryjnych. Rozpoznając siłę nacisku na hamulec, system automatycznie zwiększa ją w razie potrzeby.

Top