JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Finansowanie > Serwis klienta Ford Credit > Ford Credit Account Services
Ford Credit Account Management

Serwis dla Klientów

Ten bezpieczny serwis internetowy dostępny jest dla Klientów FCE Bank S.A. Oddział w Polsce oraz Ford Credit Poland Sp. z o.o. i umożliwia dostęp do wybranych opcji obsługi umowy.

Zachowaj standardowe środki ostrożności jeśli używasz naszego serwisu poprzez ogólnie dostępne sieci internetowe. Pamiętaj również o zamknięciu przeglądarki po zakończeniu korzystania z serwisu.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych, system wyloguje Cię automatycznie jeśli w ciągu 3 minut nie wykonasz żadnej operacji.

Serwis dostępny wyłącznie dla klientów którzy zawarli umowę z FCE Bank (umowa rozpoczynająca się od "01")
lub z Ford Credit (umowa rozpoczynająca się od "06") .

Spłata mojego kredytu

Zamów informację o aktualnej wysokości całkowitego rozliczenia umowy kredytowej.

woman smiling at laptop
Friends enjoying the sun and beach

Zmiany warunków umowy

Zgłoś częściową spłatę umowy lub zmień datę płatności rat.

Aktualizacja danych kontaktowych

Chcielibyśmy pozostać w kontakcie z Tobą, zatem prosimy o zaktualizowanie danych w przypadku ich zmiany.

woman on phone
Mother and Son at Ford Dealer

Kopie dokumentów

Jeśli potrzebujesz kopię umowy kredytowej, harmonogramu spłat lub dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy wybierz jedną z opcji:

Inne wnioski

Użyj odpowiedniego formularza, jeśli chcesz zgłosić zmianę nazwiska, wystąpić o zgodę na dokonanie zmian w samochodzie lub upoważnić osobę trzecią do kontaktu z nami.

Woman in hat and sunglasses
woman using phone in car with rain on window

Dokumenty

Jeśli chcesz otrzymać opinię bankową lub przesłać wznowioną polisę AC skorzystaj z poniższych opcji:

Top