JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Finansowanie > Ford Credit > Ford Ubezpieczenia > Najczęściej zadawane pytania Ford Ubezpieczenia
 • Uważam, że program Ford Ubezpieczenia oferuje bardzo korzystne warunki ubezpieczenia i chciałbym już teraz wykupić polisę. Co powinienem zrobić?

  Jeżeli jesteś zdecydowany wykupić polisę Ford Ubezpieczenia, wystarczy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda, gdzie wykwalifikowany personel pomoże Ci zawrzeć umowę ubezpieczenia. Lista Autoryzowanych Dealerów Forda znajduje się na stronie internetowej:  https://www.ford.pl/znajdz-dealera

  Już wcześniej wykupiłem ubezpieczenie w innej firmie, ale chciałbym teraz przejść na program Ford Ubezpieczenia. Jak mogę tego dokonać? 

  Skontaktuj się z Twoim obecnym ubezpieczycielem lub doradcą ubezpieczeniowym, który szczegółowo poinformuje Cię o warunkach zakończenia umowy ubezpieczenia oraz o możliwościach przysługującego Ci zwrotu nadpłaconych stawek. Następnie skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda. Oferta Ford Ubezpieczenia dostępna jest u każdego Autoryzowanego Dealera Forda. Jeżeli zatem wykupiłeś ubezpieczenie innej firmy u Dealera Forda, u tego samego Dealera możesz przeprowadzić wszystkie formalności i zawrzeć ubezpieczenie w ramach Ford Ubezpieczenia.

  Podobają mi się zasady programu Ford Ubezpieczenia, ale chciałbym poczekać do wygaśnięcia mojej obecnej polisy. Czy w takim przypadku nadal będę mógł skorzystać ze wszystkich przywilejów, jakie daje program Ford Ubezpieczenia?

  Oczywiście. Przed wygaśnięciem obecnej polisy skontaktuj się z najbliższym Dealerem Forda, który przygotuje dostosowaną do Ciebie ofertę i zadba abyś mógł na czas podpisać umowę polisy Ford Ubezpieczenia i złożyć wypowiedzenie bieżącej polisy.

  Czy dane osobowe, które podaję wykupując polisę i dokonując wpłat, są na pewno bezpieczne?

  Wypełniając wniosek o ubezpieczenie powierzasz swoje dane osobowe firmie TUiR Allianz Polska S.A. , która jest administratorem bazy danych. Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Każdorazowo jednak Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia.

  Co to jest franszyza integralna?

  Franszyza integralna nie ma zastosowania w programie Ford Ubezpieczenia. Z definicji franszyza integralna stanowi równowartość szkody określoną kwotowo lub procentowo. W przypadku zastosowania franszyzy integralnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania, jeżeli jego wartość nie przekracza kwoty franszyzy. Np. jeśli franszyza integralna wynosi 300 zł a wartość szkody wynosi 295 zł, odszkodowanie nie jest wypłacane. Dopiero jeżeli wartość szkody przekracza 300 zł, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca pełną wartość szkody.

  Co mam zrobić w razie wypadku?

  Zawiadom o zdarzeniu Policję. Skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Alarmowym Assistance pod całodobowym numerem telefonu Ford Pomoc +48 22 522 27 27 nr. wewnętrzny 1 lub zgłoś się do wybranego Autoryzowanego Serwisu Forda, upoważnionego do bezgotówkowego rozliczania szkód w programie Ford Ubezpieczenia. Tam otrzymasz niezbędną pomoc i szczegółowe wskazówki, dotyczące procedury dalszego postępowania przy likwidacji szkody.

  Mam pytanie, dotyczące mojej polisy Ford Ubezpieczenia. Jak mam się z wami skontaktować?

  Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Forda, u którego zawarłeś polisę lub zadzwoń na infolinię TUiR Allianz Polska S.A. pod numerem telefonu +48 22 422 42 24. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  Czy przy każdej naprawie używane są oryginalne części Forda?

  W przypadku każdej awarii i szkody gwarantujemy naprawę w Autoryzowanym Serwisie Forda z użyciem wyłącznie oryginalnych części Forda.

  W jaki sposób mogę złożyć reklamację, dotyczącą mojej polisy Ford Ubezpieczenia?

  Reklamacja związana ze świadczonymi przez TUiR Allianz Polska S.A. usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

  Reklamacja może być złożona:

  - pisemnie na powyższy adres do korespondencji, na adres mailowy skargi@allianz.pl lub za pośrednictwem formularza, udostępnionego na stronie www.allianz.pl,

  - telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 422 42 24.

  Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym czasie, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyśle do Ciebie informację z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzieli odpowiedzi wskazując przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl

  TUiR Allianz Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek o rozpatrzenie sprawy pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym może zostać złożony do Rzecznika Finansowego.

Top