JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Wpisz swoje pytanie…
Home > Finansowanie > Ford Credit > Ford Ubezpieczenia

FORD UBEZPIECZENIA

Czym jest program Ford Ubezpieczenia

Cechy i Korzyści

Ford Ubezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeń Forda z dużą ilością świadczeń dodatkowych dla nowych Klientów oraz Klientów kontynuujących ubezpieczenie. Z programu Ford Ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele nowych i używanych samochodów marki Ford oraz właściciele pojazdów innych marek. Program prowadzony jest we współpracy z TUiR Allianz Polska SA.

 • Możliwość stacjonarnego i zdalnego zakupienia ubezpieczeń w pakiecie OC/Autocasco/Assistance/NNW/Informacja Prawna
 • Możliwość dopasowania Autocasco do swoich potrzeb, poprzez rozszerzenie go o dodatkowe klauzule, bez utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia:
  • Ubezpieczenie Szyb - naprawa lub wymiana szyby czołowej, bocznej lub tylnej
  • Równa Droga - uszkodzenie felgi, opony, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego na skutek wjechania na uszkodzony fragment drogi
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o Zieloną Kartę i Ochronę Prawną
 • Ubezpieczenie Bagażu - uszkodzenie lub zniszczenie bagażu powstałe przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, limit 2 tys. zł.
 • Sprawna, bezgotówkowa likwidacja szkody wyłącznie przez sieć Autoryzowanych Dealerów Forda
 • Naprawa wyłącznie przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych Forda
 • Car Assistance – program całodobowej pomocy drogowej w Polsce i zagranicą
 • W ramach pakietu Assistance samochód zastępczy na okres od 4 do 21 dni w zależności od rodzaju zdarzenia i wybranego wariantu ubezpieczenia
 • Niezmienna suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych przez dwanaście miesięcy od daty pierwszej rejestracji (wartość fakturowa brutto wraz z wyposażeniem)
 • Brak udziału własnego i redukcji sumy ubezpieczenia przy szkodzie (zmniejszenia jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania)
 • Brak franszyzy integralnej (kwoty do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę)

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy Ubezpieczony wyrządzi szkodę osobom trzecim. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej chroniony jest zarówno Poszkodowany, jak Ubezpieczony.

Autocasco

Ubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem od zdarzeń losowych związanych z użytkowaniem samochodu, mające na celu ochronę w zakresie utraty, uszkodzenia lub kradzieży. Zakres Autocasco można rozszerzyć o dodatkowe klauzule bez utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie Szyb  (naprawa lub wymiana szyby czołowej, bocznej lub tylnej)
 • Równa Droga (uszkodzenie felgi, opony, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego na skutek wjechania na uszkodzony fragment drogi, możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów sumy ubezpieczenia tj. 5 000 zł lub 10 000 zł.)
 • Ubezpieczenie Bagażu (uszkodzenie lub zniszczenie bagażu powstałe przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, limit 2 tys. zł.)

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski, których wiek nie przekracza 12 lat. Istnieje możliwość objęcia ochroną pojazdów służących do przewozu przesyłek kurierskich.

Assistance

Bogaty zakres pomocy Assistance w Polsce i zagranicą w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, obejmujący m.in.:

 

 • Pomoc w dalszej organizacji podróży, gdy awaria samochodu lub wypadek nie pozwolą na jej kontynuację, np.: 
  • Holowanie pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Forda lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do 650 km. lub bez limitu w Polsce oraz kwoty 1000 lub 2000 Euro za granicą, w zależności od wykupionego wariantu Car Assistance
  • Samochód zastępczy na okres od 4 do 21 dni w zależności od rodzaju zdarzenia i wybranego wariantu Car Assistance
  • Pokrycie kosztu hotelu dla Kierowcy i Pasażerów
  • Sfinansowanie kosztu powrotu do domu dla Kierowcy i Pasażerów lub kontynuacji podróży pociągiem, autobusem lub samolotem (w zależności od odległości)
 • W razie urazu ciała na skutek wypadku, zapewniamy pakiet pomocy medycznej, m.in.:
  • Transport medyczny Ubezpieczonego
  • Zapewnienie zmiennika Kierowcy
  • Opieki lekarskiej dla Ubezpieczonego w Polsce
 • Pomoc w przypadku innych zdarzeń losowych:
  • Uszkodzenia ogumienia 
  • Braku paliwa oraz zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
  • Rozładowania się akumulatora
  • Awarii oświetlenia pojazdu
  • Zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu, zgubienia lub uszkodzenia kluczyków
  • Niesprawności wycieraczek czy pasów bezpieczeństwa

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, powodujących u Kierowcy i Pasażerów pojazdu trwały uszczerbek na zdrowiu, powstały w kraju lub za granicą, w związku z ruchem pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku, podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu. Obejmuje także pokrycie kosztów leczenia w Polsce i wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci.

Informacja Prawna

Świadczenia przysługujące Kierowcy oraz każdemu Pasażerowi pojazdu, w związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym w odniesieniu do ubezpieczonego pojazdu. Zapewnienie dostępu do infolinii, w ramach której Ubezpieczony uprawniony jest do telefonicznej rozmowy z prawnikiem. Prawnik w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, udzieli ustnej informacji prawnej. Możliwe jest m.in. udostepnienie wzorów umów cywilnoprawnych, aktualnych oraz historycznych aktów prawnych oraz informacji o odmiennościach regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

Zielona Karta

Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy samochodu za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego.

Ochrona Prawna

Ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego (dochodzenie odszkodowań, umowy, sprawy karne wykroczeniowe, sprawy administracyjne, pozostające w związku z korzystaniem z pojazdu) poprzez refundację kosztów z tym związanych oraz świadczenie Telefonicznej Asysty Prawnej.

Jak ubezpieczyć samochód?

Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda, który przedstawi Ci ofertę oraz przygotuje polisę ubezpieczeniową. Lista Dealerów znajduje się na stronie internetowej: https://www.ford.pl/znajdz-dealera 

Szczegóły ubezpieczenia zawarte są w OWU nr 78/2016 oraz w SWU 82/2019, dostępnych na stronie https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#pakiety-dealerskie

 • Program ubezpieczeniowy Ford Ubezpieczenia prowadzony jest przez Ford Polska Sp. z o.o. we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A.

Top