JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Wpisz swoje pytanie…
Home > Finansowanie > Ford Credit > Ford dla Ciebie > Ford Opcje

FORD OPCJE

Częściej jeździsz nowym Fordem.

RRSO 14,87%

Rodzaj pojazdu

Nowe pojazdy marki Ford  - wszystkie modele osobowe

Korzyści

 • Okres kredytowania 24, 36, 48 miesięcy
 • Ostatnia rata kredytu jest ratą balonową odpowiadającą gwarantowanej cenie odkupu  pojazdu przez dealera na koniec okresu kredytowania
 • Niska rata kredytowa w porównaniu do standardowego kredytu 

Jak to działa

 • Wybierz samochód u Dealera
 • Zadecyduj o wielkości wpłaty własnej, okresie kredytowania
 • Zadeklaruj roczny przebieg kilometrów
 • Podpisz umowę, wpłać udział własny, ubezpiecz i zarejestruj pojazd
 • Odjedź swoim nowym Fordem

Koniec umowy

Pod koniec umowy masz do wyboru trzy opcje:
 
 • Wymiana samochodu na nowy lub zwrot samochodu do Dealera - spłata ceny odkupu Bankowi przez Dealera na podstawie Umowy odkupu i ewentualna dopłata różnicy do raty balonowej
 • Refinansowanie raty balonowej – rozłożenie na raty miesięczne na podstawie aneksu do umowy kredytu
 • Spłata kredytu zgodnie z pierwotnym harmonogramem 

Kliknij poniżej w celu poznania oferty Ford Opcje na wybrany model Forda

Sprawdź ofertę

 RRSO 14,87% oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu, dla kredytu na zakup pojazdu na dzień 17.01.2023 r.

 • Kredyt samochodowy udzielany jest przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), z którym współpracują Dealerzy sieci dealerskiej Ford, umocowani do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu.

  Dostępność kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta dokonanej przez Bank. 

  Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Szczegóły dostępne u Dealerów Forda. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Ford Opcje jest nazwą handlową, pod którą BNP Paribas Bank Polska S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi w ramach sieci dealerskiej Ford. Ford Opcje jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Ford Motor Company, a BNP Paribas Bank Polska S.A. jest uprawniony do korzystania ze znaku na podstawie odrębnej licencji.

Top