Home > Finansowanie > Financowanie krok po kroku > Skontaktuj się z nami
contact us

SKONTAKTUJ SIĘ
Z FCE BANK

Skontaktuj się z FCE Bank – odpowiemy na Twoje pytania

FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 022 608 69 00
faks 022 608 69 01
kredyty@ford.com

Przypominamy, że przesyłanie danych przez internet (w tym poprzez pocztę elektroniczną) nie jest w pełni bezpieczne. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na adres naszej poczty elektronicznej. Wysyłanie danych odbywa się na ryzyko nadawcy. Każdorazowo po otrzymaniu Twojej wiadomości będziemy stosować ścisłe procedury bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do danych i ich ujawnieniu. Możesz także przesłać do nas wiadomość faksem (numer podany wyżej) lub tradycyjną pocztą na nasz adres wskazany powyżej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś klientem FCE Bank prześlij swoje zapytanie korzystając z formularza kontaktowego. Nasz pracownik udzieli odpowiedzi w zaszyfrowanej wiadomości przesłanej na Twój adres e-mail najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Pracujemy w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.

Prosimy o użycie formularza kontaktowego by skontaktować się z nami. Przy pomocy tego formularza będziemy w stanie rozpocząć komunikację. Przesyłanie danych poprzez formularz zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych.

W przypadku pytań dotyczących Twojej umowy kredytowej

skontaktuj się z Wydziałem Rozliczeń i Obsługi Klienta
tel. 022 608 69 80
faks 022 608 69 05
Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

  • FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („FCE Bank”) jest częścią Ford Motor Credit Company, która od ponad 50 lat zapewnia usługi finansowe klientom z całego świata. Na rynku polskim nasz bank działa od 1997 roku, oferując najwyższej jakości kredyt, leasing, wynajem długoterminowy i ubezpieczenia.

    FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wielka Brytania, adres: Eagle Way GB-1, Brentwood Essex CM13 3AR, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii [Companies House] pod numerem 772784, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 614 384 050 GBP, działająca w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000618173, NIP 1080020406. FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w Wlk. Brytanii, zaś przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie art.141a ustawy Prawo bankowe.

    FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce stosuje Zasady Dobrych Praktyk w relacjach z Klientami. Oferuje Klientom jasno zdefiniowane produkty, odpowiednie do ich potrzeb. Obsługa Klientów na każdym etapie współpracy prowadzona jest w sposób profesjonalny, a Klient informowany jest o swoich prawach przez odpowiednio przeszkolony personel.

Top