Home > Finansowanie > Financowanie krok po kroku > Skontaktuj się z nami
contact us

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania

FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Tel. 022 608 69 80
e-mail: kredyty@ford.com

Ford Credit Poland Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Tel. 022 608 69 85
e-mail: pozyczki@ford.com 

Formularz kontaktowy

Jeżeli jesteś klientem FCE Bank SA Oddział w Polsce lub Ford Credit Poland Sp. z o.o., prześlij swoje zapytanie korzystając z formularza kontaktowego. Nasi pracownicy udzielą odpowiedzi w zaszyfrowanej wiadomości przesłanej na Twój adres e-mail najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Pracujemy w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.

Prosimy o użycie formularza kontaktowego by skontaktować się z nami. Przy pomocy tego formularza będziemy w stanie rozpocząć komunikację. Przesyłanie danych poprzez formularz zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych.

W przypadku pytań dotyczących Twojej umowy

Skontaktuj się z Wydziałem Rozliczeń i Obsługi Klienta.
Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Przypominamy, że przesyłanie danych przez internet (w tym poprzez pocztę elektroniczną) nie jest w pełni bezpieczne. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na adres naszej poczty elektronicznej. Wysyłanie danych odbywa się na ryzyko nadawcy. Każdorazowo po otrzymaniu Twojej wiadomości będziemy stosować ścisłe procedury bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do danych i ich ujawnieniu. Możesz także przesłać do nas wiadomość tradycyjną pocztą na nasz adres wskazany powyżej.

  • Ford Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000759185, NIP 5213842642. Kapitał zakładowy 200.050 zł.

    FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wielka Brytania, adres: Eagle Way GB-1, Brentwood Essex CM13 3AR, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii [Companies House] pod numerem 772784, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 614 384 050 GBP, działająca w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000618173, NIP 1080020406. FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w Wlk. Brytanii, zaś przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie art.141a ustawy Prawo bankowe.

Top