Program Business Service Club (BSC) | Ford PL


Ford Polska oferuje specjalny Program Business Service Club (BSC), będący ofertą obsługi posprzedażnej skierowaną do Klientów Flotowych realizowaną w autoryzowanych Stacjach Obsługi Ford. Oferta BSC zapewnia profesjonalną opiekę serwisową pojazdom firmowym obejmującą serwis mechaniczny oraz obsługę powypadkową blacharsko – lakierniczą dla nowych pojazdów jak i już eksploatowanych.

Program BSC to rozwiązanie sieciowe gwarantujące jasno określone standardy obsługi  zapewniające mobilność użytkownika pojazdu oraz skuteczną i fachową pomoc w każdym miejscu Polski. Program BSC pozwala Klientowi flotowemu bezpośrednio uczestniczyć w procesie napraw i wpływać na optymalizację kosztów użytkowania floty.

Udział w Programie to bezpieczeństwo, wygoda i pewność korzystania wyłącznie z oryginalnych części i technologii naprawczych Forda. Tym samym BSC to bezstresowe użytkowanie floty samochodowej.

Uczestnictwo w Programie

Uczestnikiem programu Business Service Club może zostać każdy Klient zarejestrowany w bazie danych Ford Polska  jako Klient zbiorowy, który podpisał umowę z Dealerem Forda uczestniczącym w Programie. Bliższych informacji na temat warunków rejestracji udzielają Dealerzy BSC.

Podstawowe korzyści wynikające z udziału w Business Service Club:

Kompleksowa opieka nad parkiem samochodowym

Przewidywalność i optymalizacja kosztów

Wybór opcji Programu i zakresu obsługi

Dostęp do elektronicznych narzędzi monitorowania procesu napraw pojazdów

Zapewnienie mobilności użytkownika w oparciu o flotę pojazdów zastępczych

Usługi dodatkowe w obsłudze pojazdów (na życzenie)

Dogodne warunki płatności i fakturowania

Dla uczestników Business Service Club uruchomiony został Program BSC+ dodatkowy program rabatowy na części eksploatacyjne wykorzystywane podczas przeglądów okresowych pojazdu

Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi uczestniczących w Programie BSC (PDF 273KB)

 • Ogólne warunki programu BSC

  Ford Polska oddaje w Twoje ręce profesjonalny pakiet produktów i usług posprzedażnych pod nazwą Business Service Club.

  Program Business Service Club został przygotowany dla Klientów Flotowych (przedsiębiorstwa lub instytucje) korzystających z usług serwisowych Autoryzowanych Dealerów Forda w Polsce (KLIENT).

  Business Service Club oferuje swoim Klientom jednolite warunki obsługi serwisowej w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, członków Business Service Club (DEALERZY) na terenie całego kraju.

  Program Business Service Club jest rozwiązaniem sieciowym, zapewniającym Klientom profesjonalną opiekę posprzedażną na atrakcyjnych warunkach.

  Członkiem Business Service Club może zostać każdy Klient, który podpisał umowę z Dealerem Forda. Bliższych informacji na temat warunków rejestracji Klienta udzielają Autoryzowani Dealerzy Forda.

  Klient zostaje członkiem Business Service Club po spełnieniu warunków określonych powyżej, z dniem podpisania Umowy Serwisowej oraz zgłoszenia Klienta do bazy Ford Polska przez Dealera.

 • Struktury serwisowe dla obsługi flot w BSC

  W celu zapewnienia Klientom właściwej opieki posprzedażnej w sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Forda, na mocy umowy pomiędzy Ford Polska a wybraną grupą Autoryzowanych Dealerów, zostały powołane struktury handlowe i operacyjne, których zadaniem jest realizacja tego celu.

  Każdy Autoryzowany Dealer Forda będący uczestnikiem programu Business Service Club posiada Dział Serwisowej Obsługi Flot, którego zadaniem jest obsługa Twojej floty samochodów.

  Personel Działu Serwisowej Obsługi Flot posiada oddzielne stanowisko obsługi i został wyposażony we wszystkie niezbędne środki techniczne m.in.:  telefon komórkowy, telefon stacjonarny i faks z odrębnym numerem oraz, komputer z indywidualnym adresem poczty elektronicznej. Wszystkie te środki zapewniają sprawną i szybką komunikację z Klientem oraz z Działami Serwisowej Obsługi Flot w sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Forda uczestników Business Service Club.

  Liczba osób pracujących w tych działach została tak dobrana, by w pełni spełnić oczekiwania Klientów, co do czasu trwania usługi oraz jej jakości.

  Personel Działów Serwisowej Obsługi Flot został gruntownie przeszkolony w zakresie standardów obsługi posprzedażnej, poznał szczegółowo oczekiwania Klientów Flotowych i otrzymał duże kompetencje, aby móc szybko i elastycznie reagować na Twoje potrzeby.

 • Pakiet Gwarant

  Pakiet Serwisowy Gwarant zapewnia stałe koszty obsługi serwisowej dla samochodów nowych w sieci dealerów BSC w ustalonym czasie, przy uwzględnieniu limitu przebiegu, jaki został zadeklarowany przez Klienta, oraz okresu eksploatacji pojazdów. 

  Pakiet Serwisowy Gwarant zapewnia sieciową opiekę koordynatora serwisu, jedną fakturę, stałe koszty obsługi serwisowej (ryczałt miesięczny) dla samochodów obsługiwanych w sieci dealerów BSC w ustalonym czasie, przy uwzględnieniu limitu przebiegu, jaki został zadeklarowany przez Klienta, oraz okresu eksploatacji pojazdów. 

  Zakres  Pakietu Gwarant obejmuje:

  • Przeglądy standardowe w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów opisanym w książce serwisowej, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Wymianę elementów eksploatacyjnych, podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji samochodu dokonywanej w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Naprawy samochodów w przypadku awarii spowodowanych działaniem czynników wewnętrznych pojazdu, konieczne do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu używanego przez Klienta, dokonywane w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Usługi Ford Pomoc – świadczenia Assistance przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów holowania pojazdu, który na skutek wypadku drogowego, kolizji lub awarii utracił zdolność do samodzielnego poruszania się. Uszkodzone pojazdy będą holowane bezpłatnie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

  • Pakiet mobilności (auto zastępcze podobnej klasy do dyspozycji na czas wykonania usługi). 


  Opcje dodatkowe

  Serwis ogumienia (zakup opon zimowych oraz letnich, sezonowa ich wymiana, wyważanie oraz przechowanie). 


  Standard obsługi

  Pakiet serwisowy Gwarant oparty na określonych standardach obsługi posprzedażnej zapewnia:

  • Opiekę Dealera Koordynatora nad parkiem samochodowym Klienta realizowaną w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda na terenie całego kraju.

  • Priorytetowość w przyjęciu pojazdu Klienta do serwisu.

  • Najkrótszy możliwy czas naprawy.

  • Wydłużony czas pracy serwisu (co najmniej 60 godzin w tygodniu).

  • Bezgotówkowy system rozliczeń w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda członków BSC.

  • Scentralizowany system rozliczania kosztów obsługi posprzedażnej – jedna zbiorcza faktura od Dealera Koordynatora.

  • Zbiorczą, miesięczną fakturę z co najmniej 14-dniowym terminem płatności.

   System rozliczeń oparty na stałych miesięcznych ratach wyliczanych na podstawie deklarowanego przebiegu. 

 • Pakiet Opieka

  Pakiet Serwisowy Opieka zapewnia sieciową opiekę koordynatora serwisu nad parkiem samochodowym Klienta oraz rzeczywiste koszty obsługi posprzedażnej w sieci Dealerów BSC oparte na:

  • stałej stawce jednostki pracy serwisu,

  • stałej wartości rabatu na części zamienne,

  • jednolitych normach czasowych producenta (LTS).


  Zakres:

  • Przeglądy standardowe w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów opisanym w książce serwisowej, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Wymianę elementów eksploatacyjnych, podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji samochodu dokonywanej w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Naprawy samochodów w przypadku awarii spowodowanych działaniem czynników wewnętrznych pojazdu, konieczne do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu używanego przez Klienta, dokonywane w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Usługi Ford Pomoc – świadczenia Assistance przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów holowania pojazdu, który na skutek wypadku drogowego, kolizji lub awarii utracił zdolność do samodzielnego poruszania się. Uszkodzone pojazdy będą holowane bezpłatnie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

  • Pakiet mobilności (auto zastępcze podobnej klasy do dyspozycji na czas wykonania usługi).

  Opcje dodatkowe

  Serwis ogumienia (zakup opon zimowych oraz letnich, sezonowa ich wymiana, wyważanie oraz przechowanie).  

  Standard obsługi

  Pakiet serwisowy Opieka oparty został na określonych standardach obsługi posprzedażnej i zapewnia:

  • Opiekę Dealera Koordynatora nad parkiem samochodowym Klienta realizowaną w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda na terenie całego kraju.

  • Priorytetowość w przyjęciu pojazdu Klienta do serwisu.

  • Najkrótszy możliwy czas naprawy.

  • Wydłużony czas pracy serwisu (co najmniej 60 godzin w tygodniu).

  • Bezgotówkowy system rozliczeń w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda członków BSC.

  • Scentralizowany system rozliczania kosztów obsługi posprzedażnej – jedna zbiorcza faktura od Dealera Koordynatora.

  • Zbiorczą, miesięczną fakturę z  co najmniej 14-dniowym terminem płatności.

  • Znormalizowane normy czasowe obowiązujące przy rozliczaniu kosztów serwisowych.

  • Jednolite ceny części zamiennych w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda członków BSC.

   System rozliczeń oparty na rzeczywistych kosztach opieki nad parkiem samochodowym Klienta realizowany w sieci Dealerów BSC.

 • Pakiet Twój Wybór

  Pakiet Serwisowy Twój Wybór zapewnia pełną opiekę nad parkiem samochodowym Klienta w ustalonym czasie realizowaną u Dealera Koordynatora w oparciu o oraz rzeczywiste koszty usług posprzedażnych oparte na:

  • stałej stawce jednostki pracy serwisu u Dealera Koordynatora,

  • stałej wartości rabatu na części zamienne u Dealera Koordynatora,

  • jednolitych normach czasowych producenta (LTS) u Dealera Koordynatora.


  Zakres

  • Przeglądy standardowe w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda dokonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów opisanym w książce serwisowej, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Wymianę elementów eksploatacyjnych, podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji samochodu dokonywanej w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Naprawy samochodów w przypadku awarii spowodowanych działaniem czynników wewnętrznych pojazdu, konieczne do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu używanego przez Klienta, dokonywane w sieci Autoryzowanych Dealerów Forda, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych i technologii Forda.

  • Usługi Ford Pomoc – świadczenia Assistance przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów holowania pojazdu, który na skutek wypadku drogowego, kolizji lub awarii utracił zdolność do samodzielnego poruszania się. Uszkodzone pojazdy będą holowane bezpłatnie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Serwisowej Ford.

  • Pakiet mobilności (auto zastępcze podobnej klasy do dyspozycji na czas wykonania usługi). 


  Opcje dodatkowe

  Serwis ogumienia (zakup opon zimowych oraz letnich, sezonowa ich wymiana, wyważanie oraz przechowanie).  

  Standard obsługi

  Pakiet serwisowy Twój Wybór oparty został na określonych standardach obsługi posprzedażnej obowiązujących u Dealera Koordynatora, które zapewniają:

  • Opiekę nad parkiem samochodowym Klienta realizowaną przez Dealera Koordynatora (w razie konieczności również przez sieć Dealerów BSC).

  • Priorytetowość w przyjęciu pojazdu Klienta do serwisu u Dealera Koordynatora.

  • Wydłużony czas pracy serwisu (zgodnie z ustaloną dostępnością u Dealera Koordynatora).

  • Bezgotówkowy system rozliczeń z Dealerem Koordynatorem.

  • Zbiorczą fakturę  z co najmniej 14-dniowym terminem płatności od Dealera Koordynatora.

  • Możliwość ustalenia z Dealerem Koordynatorem indywidualnych warunków serwisowych oraz Assistance.

Skorzystaj z poniższych przydatnych linków, aby dowiedzieć się więcej