FORDLIIVE CENTRES

Centralnym elementem zaangażowania Forda w utrzymanie sprawności pojazdów są centra FORDLiive. Centra FORDLiive są połączone ze wszystkimi autoryzowanymi serwisami pojazdów użytkowych i mają całościowy wgląd we wszystkie czynności naprawcze wykonywane w warsztatach.

FORDLiive Agent

PRACOWNICY FORDLIIVE

Pracownicy FORDLiive są odpowiedzialni za monitorowanie wszystkich pojazdów użytkowych poddawanych naprawie w autoryzowanych serwisach Ford CV. Jeśli na którymś z etapów – od dostarczenia pojazdu do zrealizowania usługi – nastąpi opóźnienie realizacji naprawy, pracownik FORDLiive będzie współpracował z dealerem prowadzącym czynności serwisowe, a działy specjalistyczne Forda będą interweniować, aby przyspieszyć działanie i rozwiązać problemy oraz skrócić czas opóźnienia, zanim jeszcze nastąpi kontakt telefoniczny z klientem.

UPTIME PRO

Autoryzowani mechanicy pojazdów użytkowych Forda i partnerzy pomocy drogowej są połączeni w czasie rzeczywistym z bazą Ford Motor Company za pośrednictwem naszego systemu monitorowania UptimePro.

Pracownicy FORDLiive używają UptimePro do monitorowania postępów napraw pojazdów za pośrednictwem sieci autoryzowanych serwisów pojazdów użytkowych Forda. Monitorowanie UptimePro jest dostępne od momentu, gdy otrzymamy zgłoszenie interwencji pomocy drogowej, aż do zakończenia naprawy. Jeśli wykryte zostanie opóźnienie w realizacji naprawy, system UptimePro wyśle automatyczne powiadomienie pracownikom FORDLiive, którzy podejmą odpowiednie działania w celu rozwiązania problemów i przyspieszenia realizacji naprawy.

Skorzystaj z linków poniżej, aby uzyskać więcej informacji