JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Finansowanie > Ford Credit

Finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb

Oferujemy szeroki wachlarz produktów finansowych dla Klientów indywidualnych oraz firmowych.


 

  • BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony. 

Top